فصلنامه نقد کتاب ادبیات- هیئت تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سردبیر

دکتر سیدمصطفی موسوی‌راد،  استادیار دانشگاه تهران، mmusavi@ut.ac.ir

هیئت مشاوران

 خانم نرگس قندیل‌زاده، مترجم ادبیات عرب
 هومن پناهنده، مترجم و ویراستار
 دکتر مسعود جعفری‌جزی، استادیار دانشگاه خوارزمی
 دکتر محمد جعفری‌قنواتی، دکترای ادبیات عامه

 دکتر محمد دهقانی، پژوهش‌گر، مترجم و نویسنده

 دکتر محمد شادروی‌منش، استادیار دانشگاه خوارزمی

 حسن هاشمی‌میناباد، استادیار دانشگاه آزاد اراک‌

مدیر داخلی

گلناز عصّاری، golnazassari@gmail

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب ادبیات:
http://litbr.faslnameh.org/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب