فصلنامه نقد کتاب ادبیات- اسلایدر صفحه اصلی
شماره نخست «فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر» منتشر شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/22 | 
شماره نخست فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر (بهار و تابستان 1397) با سردبیری دکتر مریم حسینی منتشر شد. 
از این پس منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران حوزه های  ادبیات و  هنر می توانند آثار خود را از طریق این سایت به دفتر فصلنامه ارسال نمایند.
نسخه الکترونیک فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر شماره 1و 2 - بهار و تابستان 1396  کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب ادبیات:
http://litbr.faslnameh.org/find.php?item=1.115.20.fa
برگشت به اصل مطلب