فصلنامه نقد کتاب ادبیات- اسلایدر صفحه اصلی
شماره پنجم «فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر» منتشر شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/18 | 
شماره پنجم فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر (بهار 1398) با سردبیری دکتر مریم حسینی منتشر شد. 
از این پس منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران حوزه های  ادبیات و  هنر می توانند آثار خود را از طریق این سایت به دفتر فصلنامه ارسال نمایند.
نسخه الکترونیک فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر شماره 5 - بهار 1398.  pdf نشریه
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب ادبیات:
http://litbr.faslnameh.org/find.php?item=1.115.22.fa
برگشت به اصل مطلب