فصلنامه نقد کتاب ادبیات- اسلایدر صفحه اصلی
شماره ششم «فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر» منتشر شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/7 | 
شماره ششم فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر (تابستان 1398) با سردبیری دکتر مریم حسینی منتشر شد. 
از این پس منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران حوزه های  ادبیات و  هنر می توانند آثار خود را از طریق سایت labr.faslnameh.org به دفتر فصلنامه ارسال نمایند.
نسخه الکترونیک فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر شماره 6 - تابستان 1398.  pdf نشریه
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب ادبیات:
http://litbr.faslnameh.org/find.php?item=1.115.24.fa
برگشت به اصل مطلب