فصلنامه نقد کتاب ادبیات- درباره نشریه
درباره نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامۀ نقد کتاب عرصه‌ای است برای منتقدان و کتاب‌خوان‌های حرفه‌ای که به کمّ و کیف کتاب اهمیت می‌دهند و کتاب به‌گونه‌ای با زندگی آن‌ها عجین شده است. فصلنامه مجله‌ای است برای چاپ و نشر نقد کتاب و مقالاتی که دربارۀ نقد نوشته یا ترجمه شده باشد. چشم‌انتظار یاری نویسندگان، مترجمان، پژوهش‌گران و منتقدان جدی و دلسوز حوزۀ زبان و ادبیات هستیم.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب ادبیات:
http://litbr.faslnameh.org/find-1.40.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب